ECO SHINE

ECO SHINE

ECO SHINE jest polskim producentem przemysłowych środków myjących, czyszczących i dezynfekujących. Ich produkty spełniają wysokie wymagania jakościowe. Płyny oparte są na nowoczesnych formulacjach i zapewniają wysoki stopień domycia. Co więcej procesy produkcyjne charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

 

Producent ma  świadomość, że ich działalność oddziałowuje na środowisko. Zdaje sobie sprawę z tego jak wielka odpowiedzialność na nich ciąży, dlatego traktują ochronę środowiska jako wyznacznik naszej działalności.

 

Firma ECO SHINE obrała za cel przestrzeganie procedur chroniących środowisko. W swoim procesie technologicznym starają się obniżyć zużycie energii i wody. Ich  filozofia ochrony środowiska powoduje, że do produkcji wybierają surowce o wysokim stopniu biodegradalności oraz przedmioty nadające się do recyclingu.