Odstąpienie od umowy

 
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://audiopioneer.pl/webpage/prawo-do-odstepienia-od-umowy.html lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.    Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
PRODUKT PROSZĘ ODESŁAĆ NA ADRES:
 

Paczkomat RUE02M

Gliwicka 23

44-172 PONISZOWICE

Tel 697865383

sklep@audiopioneer.pl

 

 

 

 
Audiopioneer.pl oferuje tylko oryginalne produkty najwyższej jakości. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zawsze zadowoleni z zakupu. Jeżeli jednak chcecie dokonać zwrotu możecie to zrobić bez najmniejszych problemów. Wydłużyliśmy czas na zwrot produktu do 30 dni od daty dostawy, dzięki czemu możecie dokonać zwrotu bez pośpiechu.
Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach :

 • Rezygnacja z zakupu jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń w oryginalnych opakowaniach zamówionych produktów. Zwracany towar musi być kompletny. Produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania.
 • Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć paragon lub fakturę VAT, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy. Zwroty nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą.
 • Zwrot ceny za towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy obejmuje wartość brutto zwracanego, zapłaconego towaru (bez kosztów przesyłki). Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi wyłącznie Zamawiający i nie podlegają one zwrotowi. Należność za towar zwrócony w związku ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zostanie przekazana na jego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcy skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Zamawiający ma obowiązek należytego zabezpieczenia odsyłanego towaru tak, by uniemożliwić jego potencjalne uszkodzenie w trakcie transportu.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Zamawiającego za pobraniem.
 • W przypadku gdy dostarczony przez Zamawiającego towar jest niekompletny, uszkodzony lub nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej ceny towaru.
 • Zwrot nie dotyczy artykułów zamawianych na indywidualne zamówienie  ( dot. większości produktów o statusie ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ)
 • Ze względów bezpieczeństwa i higieny oraz chęci zapewnienia naszym Klientom produktów najwyższej jakości nie przyjmujemy zwrotów towarów tj. słuchawki, suszarki do włosów, szczoteczki do zębów itp.

UWAGA!
 

Przed odesłaniem produktu prosimy opakowanie zabezpieczyc odpowiednim kartonem oraz owijając np. folią stretch. Pudełka porwane, pocięte itp. powodują że takie opakowanie uważane jest za zniszczone co powoduje odrzucenie zwrotu.

 

PRODUKT PROSZĘ ODESŁAĆ NA ADRES:
 
 

Paczkomat RUE02M

Gliwicka 23

44-172 PONISZOWICE

Tel 697865383

sklep@audiopioneer.pl

 


Nadanie paczki: https://inpost.pl/pomoc-jak-nadac-paczke-paczkomatowa-bezposrednio-w-maszynie

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży


                                                                                                                                                                                                 Miejscowość, dnia ……………………

 

 

 

 

Audiopioneer.pl

ATRIUM EUROPA  Sp. z.o.o
STRAŻACKA 34

44-172 PONISZOWICE 

NIP 9542809889


 


 

 

 

 

Dane klienta:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży

Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 
Forma ZWROTU:
 

14-dniowy ( ustawowy )  

 

30-dniowy ( Satysfakcja Gwarantowana)


 

 

Odstępuję od umowy kupna – sprzedaży nr dokumentu zakupu…….........................z dnia ........................................

Kwotę należna za towar proszę wpłacić na konto: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….....................................……………

 

 

 

Oświadczenie dla przedsiębiorców:

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego. (TAK/NIE).

 

 

-----------------------------------------------------

 

Czytelny podpis klienta

 

 

 


 

 

PRODUKT PROSZĘ ODESŁAĆ NA ADRES:
 
 

Paczkomat RUE02M

Gliwicka 23

44-172 PONISZOWICE

Tel 697865383

sklep@audiopioneer.pl